Huis

Steenmarteronvriendelijk bouwen

Voorkom afwerkproblemen

De meeste huizen, waar steenmarters binnen kunnen komen vertonen volgens mijn onderzoek grote afwerkproblemen. Tegenwoordig moeten huizen snel worden geplaatst en dat gaat dus echt ten kostte van de afwerking. Vaak worden er stukken balk of afwerkplaten vergeten en dan vooral daar waar het dak op de muren steunt.

Steenmarters weten deze plaatsen blindelings te vinden.

Ook vinden ze vaak de weg via dakkapellen en dan vooral op die punten, waar de boeien op de dakpannen rusten, daar hier vaak veel ruimte open blijft. Via deze openingen kunnen ze in sommige huizen gewoon achter het dakbeschot komen, om hier vervolgens een grote ravage aan te richten. U kunt zich voorstellen, dat op deze genoemde plekken het gehele isolatiemateriaal vernield wordt, daar steenmarters hier nu eenmaal graag in vertoeven.