Huis aanpassen

Weet dat steenmarters goed kunnen klimmen en springen

Ze komen in uw huis

  • via bomen (takken), die te dicht aan een woning staan,
  • steunberen, die voor de sier aan een woning worden gebouwd,
  • schuttingen,
  • pergola's,
  • vuilcontainers, die te dicht aan een woning staan,
  • auto's, die half onder een carport staan,
  • dichte begroeiing aan muren van woningen,
  • via de daken van de buren of
  • bijvoorbeeld via klimmen tegen een muur met diepe voegen.

Bovengenoemde hindernissen kan de steenmarter zonder veel moeite nemen!

Eenmaal in de dakgoot beurt de steenmarter zonder veel moeite met zijn neus de dakpannen op om zich zo een weg naar boven te banen. Komt hij / zij hierbij een gat tegen dan laten ze het niet om dit te inspecteren en staat hun deze plek aan, dan is de kans groot dat uw huis vanaf dat moment door hen gekraakt is. Verder zijn holle boeien langs huizen zeer intrek als verblijfplaats voor de steenmarter. Vaak zijn deze boeien makkelijk toegankelijk voor de steenmarter, vooral als ze op dakpannen eindigen.

Toch ook tref ik ze vaak aan boven plafonds bij voordeuren en op de plafonds van meterkasten. De stank en lekkende urine verraden deze plekken vaak. Ligt op deze genoemde plekken isolatiemateriaal, dan zal hier niet veel van overblijven, want juist in dit isolatiemateriaal verblijven ze overdag om in te slapen.

In de winter en als ze jongen hebben zijn deze plaatsen erg intrek. In de zomer slapen ze ook wel in dichte klimop, coniferen, nestkasten en in brandhoutstapels.

Heb je eenmaal een steenmarter in huis, dan is de ramp niet meer te overzien als u niet direct maatregelen treft.

Let wel! Steenmarters zijn bij de Wet beschermd.

 

schade.jpg begin_overlast.jpg
Hebt u eenmaal een steenmarter binnen, dan kan dit het gevolg zijn. Let op de ontlasting op de linker foto rechtsonder in beeld.