Uw tuin

Tja! Ook bij de aanleg van uw tuin kunt u wel degelijk rekening houden met het weren van steenmarters.

Zo blijkt, dat bomen steenmarters vaak de mogelijkheid bieden om op uw dak te komen. Plant bomen zover mogelijk van het huis en gebruik eventueel marterkragen, die de steenmarters verhinderen om in de bomen te klimmen. Ook het regelmatig snoeien van de bomen kan helpen, maar bedenk hierbij wel dat een steenmarter behoorlijk ver door de lucht kan springen.

Bevestig verder zo min mogelijk klimplanten aan de muur, daar deze als ze groot zijn ideale opstapjes vormen. Het zelfde geld eigenlijk voor pergola' en andere hulpmiddelen voor klimplanten, die aan het huis worden bevestigt.

Tegen veel huizen staan behoorlijke hoge coniferen, die ook voor steenmarters makkelijk te nemen hindernissen vormen. Houd deze zo kort mogelijk, zodat steenmarters geen kans krijgen om uw dak te beklimmen.

Zo kunt u zelf bijvoorbeeld ook een keer door uw tuin lopen om te kijken, wat kritieke punten zijn voor steenmarters.