Steenmarters en nestkasten

Verhaal van een steenuilennestkastcontroleur

steenmarter-nestkastVandaag wilde ik onderhoud plegen en kijken of de aanwezige uil geringd was en zo mogelijk dan het nummer noteren.  En tevens wilde ik maten opnemen om alsnog een marterschotje, dat tot nog toe ontbrak, in het halletje in te bouwen. Toen ik de kast opendeed, trof ik de gevreesde gast!

Lees meer

Aanleg tuin

Tja! Ook bij de aanleg van uw tuin kunt u wel degelijk rekening houden met het weren van steenmarters.

Zo blijkt, dat bomen steenmarters vaak de mogelijkheid bieden om op uw dak te komen. Plant bomen zover mogelijk van het huis en gebruik eventueel marterkragen, die de steenmarters verhinderen om in de bomen te klimmen. Ook het regelmatig snoeien van de bomen kan helpen, maar bedenk hierbij wel dat een steenmarter behoorlijk ver door de lucht kan springen.

Bevestig verder zo min mogelijk klimplanten aan de muur, daar deze als ze groot zijn ideale opstapjes vormen. Het zelfde geld eigenlijk voor pergola' en andere hulpmiddelen voor klimplanten, die aan het huis worden bevestigt.

Tegen veel huizen staan behoorlijke hoge coniferen, die ook voor steenmarters makkelijk te nemen hindernissen vormen. Houd deze zo kort mogelijk, zodat steenmarters geen kans krijgen om uw dak te beklimmen.

Zo kunt u zelf bijvoorbeeld ook een keer door uw tuin lopen om te kijken, wat kritieke punten zijn voor steenmarters.

Vergiftigen is een kwalijke en domme zaak

Vergiftigen van steenmarters is bij Wet verboden.

Toch: Gemiddeld krijg ik jaarlijks 15 vragen van mensen, die overlast van steenmarters hebben, hoe je dit vergiftigen het beste kunt doen. Het is net als bij het wegvangen totaal geen optie, ik noem het eerder stom.

Stom, omdat je een dier onnodig laat lijden, vooral wanneer het gif langzaam of niet de juiste werking heeft of de hoeveelheid niet voldoende is. Een ander groot gevaar bij vergiftigen is, dat de steenmarter vol gif ergens buiten dood neervalt en vervolgens door andere dieren op wordt gegeten, ook voor deze dieren kunnen bepaalde gif soorten dan dodelijk zijn. Krijg je zulke vragen, tracht mensen dit dan uit hun hoofd te praten of ga er totaal niet op in.

Lees meer